11.12.1999 – 30.01.2000

Eröffnung Freitag 10.12.

Ilya Kabakov
Das angeflogene Archiv